główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN420
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ153
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona główna 153
   Dane teleadresowe 25
   Struktura własności i majątek przedszkola 14
Kierownictwo
   Dyrekcja 27
Administracja
   Kadra pedagogiczna 22
   Personel administracyjno - obsługowy 6
Akty Prawne, Dokumenty
   Statut 85
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 8
     Przetargi - rok 2019 17
Ogłoszenia
   Ogłoszenia - rok 2019 15
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzule informacyjne 2
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych osób odbierających dzieci z przedszkola 1
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców oraz opiekunów 1
Inne
   Budżet 7
     Plan dochodów 18
     Plan wydaktów 9
     Majątek 7
   Redakcja BIP 3