główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1625
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ753
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona główna 753
   Dane teleadresowe 111
   Struktura własności i majątek przedszkola 38
Kierownictwo
   Dyrekcja 95
Administracja
   Kadra pedagogiczna 106
   Personel administracyjno - obsługowy 44
Akty Prawne, Dokumenty
   Statut 125
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 40
     Przetargi - rok 2019 40
Ogłoszenia
   Ogłoszenia - rok 2019 48
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzule informacyjne 19
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych osób odbierających dzieci z przedszkola 25
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców oraz opiekunów 18
Inne
   Budżet 27
     Plan dochodów 41
     Plan wydaktów 30
     Majątek 25
   Redakcja BIP 40