główna zawartość
artykuł nr 1

Kadra pedagogiczna

 • Burek Róża – dyrektor placówki
 • Arendt Alicja – logopeda, surdopedagog
 • Fijałkowska Teresa – nauczyciel 
 • Henrykowska-Jaśkowiak Sabina – nauczyciel
 • Jurczykowska-Lachowicz  Natalia – nauczycie
 • Kordys Anna – logopeda, neurologopeda
 • Kurek Alicja – nauczyciel
 • Okulowska Beata – nauczyciel
 • Milej Dorota – nauczyciel
 • Musioł Beata – nauczyciel
 • Perek Ilona Katarzyna – nauczyciel
 • Przybył Aneta – nauczyciel 
 • Świerczek Katarzyna – nauczyciel
 • Piekarz Barbara – psycholog kliniczny
 • Szulc Sylwia – nauczyciel 
 • Rybka Sylwia – nauczyciel